INFO

VASTUVÕTUKATSED ÜLENURME MUUSIKAKOOLI                                                                                                           TOIMUVAD 28. MAIL 2016 KELL 10.00

AVALDUSE BLANKETI SAAB TÄITA NII KOHAPEAL KUI EELNEVALT KODUS.

Sisseastumisavaldus.docx (28.6KB)

Sisseastumisavaldus eelklassi.docx (27.3KB)

Eelklass on eelkõige nendele väikestele muusikasõpradele, kellel on edaspidi plaan asuda õppima muusikat meie koolis. Eelklassis on õpingud mängulisemad, siin lauldakse, õpitakse nooditarkust, tutvutakse erinevate pillidega. Arendatakse laste muusikalisi võimeid.                                                 Laste edasine sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel.                                                                           Aasta lõpul tehakse läbitud materjali piires vastav test, mille tulemusel otsustatakse muusikakooli vastuvõtmine. 

MUUSIKAKOOLI VÕETAKSE VASTU 7-9 AASTASEID LAPSI (KLAVERI- JA VIIULIERIALALE 7-8 AASTASEID, PUHKPILLIERIALADELE - TROMBOON, TUUBA, EUFOONIUM - 10 AASTASEID JA VANEMAID).                                                                                                                                              VASTUVÕTMINE TOIMUB KONKURSI ALUSEL.                                                                                                                                                                                            HINNETE SUMMEERIMISEL ARVUTATAKSE VÄLJA KATSE TULEMUS.

VASTUVÕTUKATSETEL KONTROLLITAKSE MUUSIKALIST KUULMIST, RÜTMITUNNET, VIISIPIDAMIST JA MÄLU.                                      

MUSIKAALSUSKATSE KOOSNEB:                                                                                                                                                                                                                       1) LIHTSA LASTELAULU ESITAMINE                                                                                                                                                                                                               2) RÜTMI JÄRGIKOPUTAMINE                                                                                                                                                                                                                         3) HELIDE JÄRGILAULMINE                                                                                                                                                                                                                               4) MÄLUHARJUTUSED  

Meil saab õppida järgmisi erialasid:

KLAVER, AKORDION, KANNEL, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, BASSKITARR, KITARR

PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, OBOE, FAGOTT, KLARNET, SAKSOFON, EUFOONIUM, TROMPET, TROMBOON, METSASARV, TUUBA

LÖÖKPILLID

RÜTMIMUUSIKA LAUL

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU 
JAANO UIBO - esimees
IMBI LUIK
PRIIT PECHTER
ELAR PLOOMIPUU
PEEP PUIS
KRISTINA VÄHI
KAIRE ROONURM
INGE PÄKK - õpetaja 

Ülenurme muusikakooli põhimäärus.pdf (110.5KB)

ÕPPEMAKS

ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
Ülenurme Muusikakooli õppemaks on 30,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini.
Õppemaks tasutakse jooksva kuu eest e-postile laekuva arve alusel.
Ülenurme Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:

Swedbank EE032200221028618198
SEB Pank EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda vanemraamatupidaja poole tel. 7502611.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast.