INFO

VASTUVÕTUKATSED

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI

TOIMUVAD

L 27.05.2017 KELL 10.00

ERIALAD

KLAVER, AKORDION, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, KITARR, BASSKITARR, KANNEL, PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, OBOE, FAGOTT, KLARNET, SAKSOFON, TROMPET, TROMBOON, METSASARV, EUFOONIUM, TUUBA, LÖÖKPILLID, RÜTMIMUUSIKA LAUL

NÕUDED SISSEASTUMISEL PILLIERIALALE

1. ESITADA 1 LAUL ILMA SAATETA
2. MÄLU TEST - ÕPETAJA LAULAB VÕI MÄNGIB KLAVERIL ETTE LÜHIKESE MELOODIA, MILLE LAPS JÄRELE LAULAB
3. RÜTMITAJU TEST - ÕPETAJA KOPUTAB ETTE LÜHIKESE RÜTMIHARJUTUSE, MILLE LAPS JÄRELE KOPUTAB
4. KUULAMISE TEST - LAPS LAULAB ÕIGES KÕRGUSES JÄRELE ÕPETAJA POOLT MÄNGITUD ÜKSIKUID HELISID

NÕUDED SISSEASTUMISEL RÜTMIMUUSIKA LAULUERIALALE

1. LAULUERIALALE SAAB ÕPPIMA ASUDA ALATES 10. ELUAASTAST
2. KATSETEL TULEB ESITADA 2 ERINEVA ISELOOMUGA LAULU. ÜKS NEIST PEAB OLEMA EMAKEELNE JA ÜHT LAULU TULEB ESITADA ILMA SAATETA (A CAPPELLA)

NÕUDED SISSEASTUMISEL EELKLASSI

1. EELKLASSI VÕETAKSE VASTU EELKOOLIEALISED LAPSED
2. ESITADA TULEB 1 LAUL ILMA SAATETA
3. NB! EELKLASSI TUNNID TOIMUVAD PILLIÕPPETA

Sisseastumisavaldus.pdf (198.9KB)

Sisseastumisavaldus eelklassi.pdf (198.1KB)

ÕPPEMAKS

Ülenurme Muusikakooli õppemaks on 30,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini.

VASTAVALT ÜLENURME VALLAVALITSUSE OTSUSELE
TASUTAKSE Õppemaks 10. KUUPÄEVAKS EELNEVA KUU EEST.
ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE 5. KUUPÄEVAks.

Ülenurme Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE032200221028618198
SEB Pank EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda vanemraamatupidaja poole tel. 7502611.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU 
JAANO UIBO - esimees
IMBI LUIK
PRIIT PECHTER
ELAR PLOOMIPUU
PEEP PUIS
KRISTINA VÄHI
INGE PÄKK - õpetaja  

Solfedžo ja muusikaloo tunniplaan 2016-2017.pdf (234.9KB)

Ülenurme muusikakooli põhimäärus.pdf (110.5KB)