ÜLENURME MUUSIKAKOOL
Info
Meie kool
Õpetajad
Vilistlased
Konkursside tulemused
Pildid
Õppematerjalid
Info

orig
 
TEADMISEKS ÕPILASTE VANEMATELE
1. Muusikakooli septembrikuu õppemaks tuleb tasuda ettemaksuna hiljemalt 31. augustiks.
2. Esimese õppenädala jooksul saab osta solfedžo töövihikud (4,00 € komplekt) ja muusikakooli päeviku (2,00 €).
3. Igale õpilasele antakse kiipkaart (koolimajja sisenemiseks) ning algkoolis käivad lapsed saavad endale riidehoiukapi. Gümnaasiumiõpilased kasutavad muusikakooli üldgarderoobi või gümnaasiumi rendikappe.
4. Õpilaskaardile on vajalik tuua näopilt suurusega ~3x4 cm.
5. Koolis peab kandma vahetusjalatseid. Nende hoidmiseks garderoobis või riidehoiukapis tuleb muretseda kingakott.
6. Koolisisesed üritused (arvestused, kontserdid) on õpilastele kohustuslikud. Info nende kohta ilmub varakult kooli stendile ja kodulehele, võimalikud puudumised tuleb vanema poolt teatada ja põhjendada.
 

 
ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
Ülenurme Muusikakooli õppemaks on
22,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse
1. septembrist 31. maini.
Õppemaks tasutakse alati ettemaksuna järgmise kuu eest
Ülenurme Vallavalitsuse arveldusarvele
Swedbank EE032200221028618198
või
SEB Pank EE7910101102034606009.
Selgitusse tuleb lisada märge „muusikakooli õppemaks“
ja õpilase nimi ning kuu,
mille eest tasutakse.
Maksetehingute hõlbustamiseks soovitame sõlmida otsekorralduslepingu.
Viitenumbri saamiseks helistada
valla finantsjuhile tel. 7502603.
SEB Pangas on viitenumbriks lapse isikukood.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus
kustutada õpilane nimekirjast.
 
 
 
ÜLENURME MUUSIKAKOOLI
PILLIERIALAD
KLAVER
AKORDION
KANNEL
VIIUL
TŠELLO
KONTRABASS
KITARR
BASSKITARR
PLOKKFLÖÖT
FLÖÖT
OBOE
FAGOTT
KLARNET
SAKSOFON
EUFOONIUM
TROMPET
TROMBOON
METSASARV
TUUBA
LÖÖKPILLID
 
RÜTMIMUUSIKA LAULUOSAKOND
www.laulustuudio.ee
orig
 
 
VASTUVÕTUKATSED ÜLENURME MUUSIKAKOOLI
TOIMUVAD
MAIKUU EELVIIMASEL LAUPÄEVAL
23. MAIL 2015 KELL 10.00
Tartu mnt. 5, Ülenurme
Tartumaa, 61714 ylle@muusikakool.net
Direktor: 750 2650
Õpetajate tuba: 750 2651
Laulustuudio: 750 2652
www.laulustuudio.ee
Eesti Muusikakoolide Liidu kodulehekülg
www.muusikakoolid.ee
Dokumendid Koolilaul Muusikakool
Facebook'is